ul. Leszno 21, 01-199 Warszawa Tel.: +48 22 2557 036
logo

Twój Biznes – Nasze Zasoby

Koncentruj się na Celach Strategicznych.

Oferta

Firma Businessface oferuje usługi z zakresu szeroko pojętego outsourcingu personalnego. Specjalizujemy się w obsłudze sił sprzedaży dla podmiotów z sektora bankowego, oferując usługi pośrednictwa finansowego. Proponujemy outsourcing w formie zindywidualizowanej, dopasowanej do charakteru, celów i potrzeb klienta. Jesteśmy przygotowani do realizacji największych i najbardziej skomplikowanych projektów. W oparciu o wieloletnie doświadczenie projektujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania, które pozwolą naszym klientom uniknąć wszelkich procesów związanych z zatrudnianiem i administrowaniem dużymi grupami pracowników.
Podstawowe elementy naszej oferty to czynności związane z:

  • Pośredniczeniem w promowaniu i sprzedaży produktów oraz usług finansowych;
  • Zatrudnianiem pracowników etatowych i/lub zawieraniem umów cywilno-prawnych  w celu realizacji zadań uzgodnionych z klientem;
  • Weryfikacją dokumentów przedstawianych przez aktualnych i potencjalnych klientów;
  • Obsługą przygotowania i obiegu dokumentacji związanej z realizacją sprzedaży przy pełnej poufności zawartych w niej informacji;
  • Zbieraniem i analizą danych służących rozpoznaniu rynku i konkurencji;
  • Administrowaniem środowiskiem pracy oraz zapewnieniem niezbędnych narzędzi;
  • Przejmowaniem istniejących struktur lub  grup pracowniczych klienta;
  • Wszelkimi innymi obszarami wspierającymi działalność operacyjną klienta;

 

Poznaj nas, zobacz naszą prezentację

 

OUTSOURCING

PRZEWIDYWALNOŚĆ

REDUKCJA KOSZTÓW I RYZYKA

Działamy w Twojej sprawie

OD 2004 ROKU